Allmänna villkor

1. Inledning

Release Your Health AB, org.nr. 559209-3198 (nedan ”Release Co.”) är en privat vårdgivare som tillhandahåller behandlingar i form av vitaminpreparat genom injicering och intravenöst (”Behandlingarna”). Dessa allmänna villkor (”Allmänna villkor”) reglerar Din användning av www.releaseco.com (”Hemsidan”), skapande av användarkonto och bokning av Behandlingar.

2. Användarkonto

För att kunna boka en Behandling måste du först skapa en inloggning (”Användarkonto”) via Hemsidan genom att ange kontaktuppgifter samt genomföra en hälsodeklaration. Det är mycket viktigt att samtliga uppgifter som Du anger är korrekt och uppdaterade inför varje bokning och Du ansvarar själv för att uppdatera kontouppgifter så snart någon förändring sker.

Användarkonton är personliga och får därför endast användas av den användare som skapat det. När Du skapar Användarkontot och godkänner dessa Allmänna villkor förbinder Du Dig att skydda Dina inloggningsuppgifter.

3. Bokning

All bokning sker via Hemsidan genom att logga in och välja en tillgänglig tid för Behandling. En bokningsbekräftelse visas direkt med bokningsnummer. Du kan se samtliga genomförda och kommande bokningar via Ditt Användarkonto på Hemsidan.

Efter att Du bokat en behandling skickas en påminnelse om Dina bokade tider till den e-postadress samt det telefonnummer du angett.

Release Co. förbehåller sig rätten att neka Behandling och avboka Behandling om Release Co.’s personal anser att det kan finnas en risk med Behandlingen eller om Behandling bokats mer än rekommenderat antal gånger per vecka. Intravenös Behandling får ske max en gång i veckan och Behandling genom injektion får ske högst en gång varannan vecka, om inte annan bedömning görs av Release Co.’s personal.

4. Avbokning och “no-show”

Avbokning ska ske senast 24 timmar innan den inbokade Behandlingen. Du kan alltid avboka bokad Behandling genom att logga in på Ditt Användarkonto eller höra av dig till oss på de kontaktuppgifter som återfinns i punkt 9 nedan.

Om avbokning inte sker i rätt tid, eller om Du inte kommer till en bokad Behandling, har Release Co. rätt att debitera en ”no show”-avgift motsvarande kostnaden för den planerade Behandlingen. Var därför noga med att notera Din bokning och kom i god tid till bokad Behandling.

5. Kostnader och betalning

Att skapa ett Användarkonto och boka behandling är kostnadsfritt.

Kostnader för respektive Behandling framgår på Hemsidan. Betalning av Behandling sker på plats i Release Co.’s lokaler i samband med att Behandlingen utförs.

För det fall Avbokning sker för sent eller om Du inte kommer till bokad Behandling har Release Co. rätt att fakturera en ”no show”-avgift i enlighet med punkt 7. Faktura skickas då i första hand till den e-postadress Du angett i Ditt Användarkonto.

6. Avslutande av Användarkonto

Du kan när som helst välja att avsluta Ditt Användarkonto genom att skicka ett e-postmeddelande till info@releaseco.com.

7. Missbruk

Release Co. förbehåller sig rätten att annullera bokningar och utan föregående meddelande till Dig säga upp eller begränsa, suspendera eller avsluta Din tillgång till hela eller delar av Användarkontot om det finns anledning att tro att Du missbrukar Hemsidan och/eller Användarkontot, om Du överträder dessa Användarvillkor eller om det finns skäl att misstänka att du lämnat felaktiga uppgifter i Din hälsodeklaration.

All copyright samt alla rättigheter till databaser, varumärken, immateriella rättigheter och andra upphovsrätter som omfattas av Hemsidan och Användarkontot, förblir Release Co.’s eller Release Co.’s licensgivares egendom. Alla sådana rättigheter förbehålls uttryckligen.

Genom att acceptera dessa Allmänna villkor samtycker Du till att inte använda Hemsidan på ett sätt som kan få Hemsidan att störas, skadas, förlora i effektivitet eller försämras på annat sätt, eller på något sätt som strider mot gällande lagstiftning.

8. Ändringar och uppdateringar

Release Co. gör sitt bästa för att Hemsidan ska fungera tillfredsställande och Du ska ha tillgång till Ditt Användarkonto när som helst. Release Co. kan dock inte garantera en oavbruten och felfri tillgång till Hemsidan och Användarkontot.

Vidare kan Release Co. behöva vidta åtgärder som påverkar Din tillgång till Hemsidan eller Användarkontot om detta är nödvändigt med hänsyn till exempelvis tekniska, underhålls- eller säkerhetsmässiga skäl. Release Co. ska vidta sådana åtgärder skyndsamt och på ett sätt som i minsta mån orsakar störningar för Dig.

9. Kommunikation

All kommunikation från Release Co. till Dig relaterat till Hemsidan, Användarkontot och bokning av Behandling får ske elektroniskt, exempelvis genom e-post eller via meddelandefunktion i Användarkontot.

Du har alltid möjlighet att vända sig till Release Co. på följande uppgifter:

Adress: Humlegårdsgatan 11, 114 46 Stockholm

E-post: info@releaseco.com

Telefonnummer: +46 (0)8 660 20 44

10. Personuppgifter

Release Co. behandlar Dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Läs mer om vilka personuppgifter Release Co. samlar in och på vilket sätt dessa behandlas i Release Co.’s Integritetspolicy här.

11. Tredjepartshemsidor

På Hemsidan kan Release Co. publicera länkar till hemsidor som tillhör tredje part. Sådana hemsidor står utanför Release Co.’s kontroll och ansvar. Release Co. ansvarar inte för innehållet i tredjepartshemsidor och är inte heller ansvarigt för eventuell skada som uppstår i samband med användning av tjänster som återfinns på tredjepartshemsidor.

12. Ändringar av dessa Allmänna villkor

Dessa Allmänna villkor kan ibland behöva ändras eller uppdateras. Den senaste versionen av Allmänna villkor finns alltid tillgänglig på hemsidan. Om ändringar eller tillägg görs kommer Du att informeras om detta på Hemsidan eller genom e-post.

Genom att fortsätta att använda Användarkontot efter att ändringar eller tillägg trätt i kraft, accepterar Du den nya versionen av de Allmänna villkoren. Om Du inte accepterar ändringar eller tillägg har Du alltid rätt att avsluta Användarkontot i enlighet med punkt 6.

13. Tillämplig lag och tvistelösning

På dessa Allmänna villkor ska svensk rätt tillämpas.

Tvister som uppstår i anledning av dessa Allmänna villkor ska avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt ska vara första instans.