Generelle vilkår

1. Innledning

Release Your Health AB, org.nr. 559209-3198 (heretter ”Release Co.”) er en privat helseklinikk som tilbyr behandlinger i form av vitaminpreparater intravenøst og ved injeksjon (”Behandlingene”). Disse generelle vilkårene (”Generelle vilkår”) regulerer din bruk av www.releaseco.se (”Nettstedet”), opprettelse av brukerkonto og booking av behandlinger.

2. Brukerkonto

For å kunne booke en behandling må du først opprette en innlogging (”Brukerkonto”) på nettstedet ved å legge inn kontaktinformasjon og fylle ut en helseerklæring. Det er veldig viktig at all informasjon du oppgir er korrekt og oppdatert før hver bestilling, og at du er ansvarlig for å oppdatere kontoinformasjon så snart endringer skjer.

Brukerkontoer er personlige og kan derfor bare brukes av brukeren som opprettet den. Ved å opprette brukerkontoen og godta disse vilkårene, godtar du også å beskytte påloggingsinformasjonen din.

3. Booking

Alle bookinger gjøres via nettstedet ved å logge på og velge et tilgjengelig tidspunkt for behandling. En bestillingsbekreftelse vises direkte med bestillingsnummeret. Du kan se alle fullførte og kommende bestillinger via brukerkontoen din på nettstedet.

Etter at du har bestilt en behandling, vil en påminnelse om den bestilte timen bli sendt til e-postadressen og telefonnummeret du har oppgitt.

Release Co. forbeholder seg retten til å nekte behandling og avbryte behandlingen hvis personalet på Release Co. mener at det kan være en risiko forbundet med behandlingen, eller hvis behandlingen er booket mer enn anbefalt antall ganger per uke. Intravenøs behandling kan gis maksimalt en gang i uken, og behandling ved injeksjon kan gis ikke mer enn annenhver uke, med mindre en annen vurdering blir gjort av Release Co. sine ansatte.

4. Avbestilling og ”no-show”

Avbestilling må gjøres senest 24 timer før den bookede behandlingen. Du kan alltid avbryte en bestilt behandling ved å logge på brukerkontoen din eller kontakte oss ved å bruke kontaktinformasjonen i punkt 9 nedenfor.

Hvis avbestilling ikke gjøres i tide, eller hvis du ikke møter opp til booket behandling, har Release Co. rett til å kreve et uteblivelsesgebyr tilsvarende kostnadene for den planlagte behandlingen. Unngå derfor å glemme bookingen din, og kom i god tid til den bookede behandlingen.

5. Kostnader og betaling

Å opprette en brukerkonto og bestille behandling er gratis.

Kostnaden for hver behandling er oppgitt på nettstedet. Betaling for behandling skjer på stedet i Release Co´s lokaler i forbindelse med at behandlingen utføres.

I tilfelle avbestilling skjer for sent, eller hvis du ikke kommer til den bookede behandlingen, har Release Co. retten til å fakturere et “no show”-gebyr i samsvar med punkt 7. Fakturaen vil da primært sendes til e-postadressen du oppga i brukerkontoen din.

6. Sletting av brukerkonto

Du kan når som helst velge å slette brukerkontoen din ved å sende en e-post til info@releaseco.com.

7. Misbruk

Release Co. forbeholder seg retten til å kansellere bestillinger og uten forutgående varsel å avslutte eller begrense, suspendere eller avslutte din tilgang til hele eller deler av brukerkontoen hvis det er grunn til å tro at du misbruker nettstedet og/eller brukerkontoen, hvis du bryter disse bruksvilkårene, eller hvis det er grunn til å mistenke at du har gitt feil informasjon i helseerklæringen.

All copyright, så vel som alle rettigheter til databaser, varemerker, immaterielle rettigheter og andre opphavsrettigheter som dekkes av nettstedet og brukerkontoen, forblir Release Co. eller Release Co. sine lisensgivere sin eiendom. Vi forbeholder oss alle slike rettigheter.

Ved å godta disse generelle vilkårene, godtar du å ikke bruke nettstedet på en måte som kan føre til at nettstedet blir forstyrret, skadet, mister effektivitet eller på annen måte blir svekket, eller på noen måte som er i strid med gjeldende lov.

8. Endringer og oppdateringer

Release Co. gjøre sitt beste for at nettstedet skal fungere tilfredsstillende, og du har når som helst tilgang til brukerkontoen din. Release Co. kan imidlertid ikke garantere uavbrutt og feilfri tilgang til nettstedet og brukerkontoen.

Videre kan Release Co. utføre tiltak som påvirker din tilgang til nettstedet eller brukerkontoen hvis dette er nødvendig med hensyn til for eksempel tekniske, vedlikeholds- eller sikkerhetsmessige årsaker. Release Co. skal ta slike tiltak raskt og på en måte som forårsaker minst mulig forstyrrelser for deg.

9. Kommunikasjon

All kommunikasjon fra Release Co. til deg relatert til nettstedet, brukerkontoen og bestillingen av behandlingen gjøres elektronisk, for eksempel via e-post eller via meldingsfunksjonen i brukerkontoen.

Du har alltid muligheten til å henvende deg til Release Co. på følgende vis:

Adresse: Skovveien 6A, 0257 Oslo

E-post: info@releaseco.com

Telefonnummer: +47 453 94 665

10. Personopplysninger

Release Co. behandler dine personopplysninger i samsvar med gjeldende lovgivning. Les mer om hvilken personlig informasjon Release Co. samler inn og hvordan disse behandles i Release Co´s integritetspolicy her.

11. Tredjeparts nettsteder

På nettstedet kan Release Co. publisere lenker til tredjeparts nettsteder. Slike nettsteder er utenfor Release Co. sin kontroll og ansvar. Release Co. er ikke ansvarlig for innholdet på tredjeparts nettsteder og er ikke ansvarlig for skader som oppstår i forbindelse med bruk av tjenester som finnes på tredjeparts nettsteder.

12. Endringer i generelle vilkår

De generelle vilkårene kan noen ganger endres eller oppdateres. Den siste versjonen av de generelle vilkårene er alltid tilgjengelig på nettstedet. Hvis det gjøres endringer eller tillegg, vil du bli informert om dette på nettstedet eller via e-post.

Ved å fortsette å bruke brukerkontoen etter at endringene eller tilleggene har trådt i kraft, godtar du den nye versjonen av de generelle vilkårene. Hvis du ikke godtar endringer eller tillegg, har du alltid rett til å avslutte brukerkontoen i samsvar med punkt 6.

13. Gjeldende lov og løsning av tvister

Norsk lov skal gjelde for disse generelle vilkårene.

Tvister som oppstår i forbindelse med disse generelle vilkårene skal avgjøres ved en offentlig domstol, hvor norsk tingrett skal være førsteinstans.