Integritetspolicy

Denne integritetspolicyen beskriver hvordan vi hos Release Your Health Norway AB (”Release Co”) kommer til å behandle dine personopplysninger når du kjøper behandlinger eller produkter, eller kontakter oss av andre grunner. Den beskriver også dine rettigheter og hvordan du kan benytte deg av dem.

Du kan være trygg på at dine personopplysninger blir behandlet på sikkert vis av oss, og du kan kontakte oss når som helst. Om du har spørsmål i forhold til dine personopplysninger, kan du sende en e-post til info@releaseco.com.

1. Hvilke personopplysninger bruker vi, hvorfor og på hvilket juridisk grunnlag

Release Co samler inn og bruker forskjellige typer personopplysninger om deg når du foretar en behandling hos oss, kjøper våre produkter, eller kontakter oss av andre grunner

Vi behandler personopplysningene som er oppført nedenfor av følgende grunner, med følgende juridiske grunnlag:

For å gi deg den behandlingen du har bestilt hos oss.

Kontoinformasjon. For å booke time hos oss må du oppgi e-postadresse, passord, telefonnummer, navn, personnummer og postadresse på vår hjemmeside. Dette grunnes i vår legitime interesse for å kunne gi deg en sikker og enkel bookingprosess.

Helseerklæring. For at vi skal kunne administrere og gjøre behandlingen du har booket tilgjengelig må du først fylle ut en helseerklæring. Denne erklæringen er nødvendig for at vi som registrerte omsorgsleverandører skal kunne oppfylle våre juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning.

Journalførte opplysninger. Siden vi er en registrert omsorgsleverandør, vil vi føre en pasientjournal om deg basert på din helseerklæring, knyttet til behandlingene du gjør hos oss. Dette er nødvendig for at vi som registrerte omsorgspersoner skal kunne overholde våre juridiske forpliktelser i henhold til gjeldende lovgivning.

Betalingsinformasjon. I vår interesse av å kunne ta betalt for våre tjenester og produkter, samler vi inn betalingsinformasjon

For å kunne kommunisere med deg og gi deg hjelpen du trenger. Kontaktinformasjonen du gir oss og informasjonen du inkluderer i e-postene dine til oss, eller som du ellers kommuniserer med oss, brukes på grunn av vår legitime interesse i å kunne kommunisere med deg.

Hvis du kontakter oss for support, behandler vi også, om nødvendig, relevante omstendigheter, tiden du kontaktet oss og annen viktig informasjon vi trenger i hvert tilfelle for å kunne hjelpe deg og håndtere saken i sin helhet. Bruken som blir gjort er nødvendig for at vi skal kunne tilby våre tjenester og produkter til deg, enten innenfor rammen av en avtale vi har inngått med deg eller for våre berettigede interesser, f.eks. vår interesse for at våre tjenester og produkter skal fungerer feilfritt, og for å kunne kommunisere effektivt med deg.

For kundeundersøkelser. Kontaktinformasjonen din kan brukes til å kontakte deg angående kundeundersøkelser, for å spørre deg om hva du synes om oss og våre tjenester og produkter. I vår legitime interesse for å forbedre våre produkter og tjenester, kan vi kontakte deg, som tidligere kunde hos oss, med spørsmål om du ønsker deltagelse.

Det er imidlertid frivillig å svare på kundeundersøkelser, og i tilfelle personopplysningene dine vises i informasjonen som er samlet inn fra kundeundersøkelser, bruker vi disse personopplysningene kun med ditt samtykke.

Sende påminnelser om timer som er booket. Hvis du gir ditt samtykke, sender vi deg en påminnelse før den bestilte timen.

For å markedsføre oss og våre tjenester. Hvis du samtykker, vil vi også sende markedsføring, nærmere bestemt nyhetsbrev, til deg om våre produkter og tjenester. Vårt juridiske grunnlag for bruken er ditt samtykke, og du kan når som helst avslutte denne markedsføringen ved å bruke lenken vi gir deg i meldingene våre, eller ved å kontakte oss på annet vis.

For å utvikle og forbedre våre produkter og tjenester. Personopplysningene dine vil bli brukt til å lage statistikk i samlet form, noe som betyr at dataene ikke lenger kan identifisere deg som individ, dette for at vi kan fortsette å utvikle og forbedre tjenestene og produktene vi tilbyr. Bruken er begrunnet i legitime interesser, f.eks. vår interesse for å kunne utvikle og forbedre våre tjenester og produkter.

For å følge loven. Release Co. er forpliktet til å overholde norsk lov. Dette betyr at dine personopplysninger blir brukt i den grad det kreves av loven eller andre juridiske forpliktelser. I tillegg til de nevnte forpliktelsene ved helse- og medisinsk lovgivning, inkluderer det f.eks. vår forpliktelse til å lagre relevant informasjon til vårt regnskap i samsvar med regnskapsloven.

For å beskytte oss, deg og andre. Vi kan bruke dine personlige data om nødvendig for å forsvare eller hevde våre, dine eller andres juridiske rettigheter, forretningsinteresser eller andre legitime interesser. Det kan f.eks. være nødvendig hvis du eller noen andre fremsetter krav mot oss. Det er nødvendig for å beskytte deg og andre, så vel som andre legitime interesser, som f.eks. vårt behov for å kunne forsvare oss mot eller hevde juridiske krav.

I forbindelse med overtagelse. I tilfelle vi av strategiske eller forretningsmessige grunner i fremtiden bestemmer oss for å selge eller overføre hele eller deler av selskapet, kan dine personlige data deles eller overføres til parter som er involvert i transaksjonen. Denne behandlingen er basert på vår berettigede interesse i å kunne utvikle vår virksomhet

2. Hvordan dine opplysninger samles inn

Opplysninger som du gir til oss. Informasjonen vi samler inn fra deg er vanligvis opplysninger du gir oss i forbindelse med kontoregistrering og kommunikasjon med oss.

Opplysninger som samles inn på andre måter. Når du besøker vår hjemmeside, blir enhetsinformasjon samlet inn fra enheten din ved hjelp av informasjonskapsler og lignende teknikker som, for eksempel pikselkoder. Du kan lese mer om vår bruk av informasjonskapsler i vår policy om informasjonskapsler, som du finner på vår hjemmeside.

3. Hvordan deles dine opplysninger med andre

Vi trenger av ymse grunner å dele din personlige informasjon med andre pålitelige personer og selskaper:

Personer som arbeider hos oss eller for oss. Din personlige informasjon vil bli delt med folk som jobber hos eller for Release Co, men bare personer som trenger tilgang til opplysningene å utføre arbeidsoppgavene sine.

Tjenesteleverandører. Vi bruker følgende leverandører som kan få tilgang til din personlige informasjon:

iZettle (som selv er ansvarlig for informasjonen de behandler om deg når du betaler, se deres personvernregler her)

Betalingstjenester som Vipps og aktuelle banker.

Leverandører av e-postsystem og e-posttjenester.

Leverandør av IT-tjenester, plattformer og servere for vårt nettsted og bookingsystem.

Myndigheter og i rettslig sammenheng. Noen ganger kan det hende at din personlige informasjon må deles med myndigheter, domstoler og andre parter. Dette for eksempel hvis det kreves av loven, under rettssaker eller for å svare på en forespørsel fra regulerende instanser eller andre myndigheter.

Virksomhetsoverføring. Vi kan av strategiske eller forretningsmessige årsaker bestemme oss for å selge eller overføre hele eller deler av selskapet. Som en del av en slik transaksjon kan det hende at din personlige informasjon deles med eller overføres til parter som er involvert i prosessen.

4. Behandling utenfor EU/EØS

Vi prøver alltid å kun bruke dine personopplysninger innenfor EU / EØS. Imidlertid kan det hende at personopplysningene dine noen ganger må overføres til selskaper utenfor EU / EØS, f.eks. når vi bruker en tjenesteleverandør med registrert kontor eller server utenfor EU / EØS.

Du bør være oppmerksom på at andre regler kan gjelde for personopplysningene dine utenfor EU / EØS, noe som noen ganger kan bety dårligere beskyttelse. Vi velger imidlertid alltid våre tjenesteleverandører med forsiktighet og tar de nødvendige tiltakene for å sikre at dine personopplysninger alltid får et tilstrekkelig beskyttelsesnivå i samsvar med GDPR (General Data Protection Regulation). Disse tiltakene inkluderer EU-kommisjonens standard kontraktsklausuler, og skal sikre at tjenesteleverandører er lokalisert i et land som EU-kommisjonen antar har tilstrekkelig beskyttelsesnivå, eller at selskapet, hvis det er lokalisert i USA, er koblet til Privacy Shield.

Du kan alltid kontakte oss hvis du har spørsmål om gjeldende beskyttelsestiltak.

5. Så lenge lagres dine opplysninger

Release Co lagrer pasientjournalen din i 10 år etter at den siste informasjonen ble lagt inn i dokumentet. Vi gjør dette for å oppfylle de helse- og sykepleie-forskriftene vi er underlagt.

Personopplysninger som brukes med ditt samtykke vil bli slettet hvis du tilbakekaller ditt samtykke. Dette gjelder for eksempel informasjonen vi bruker for å kunne sende deg nyhetsbrev. Vær oppmerksom på at dette ikke påvirker vår rett til å bruke dataene før tilbakekallingen.

Vi sjekker regelmessig behovet for å lagre dataene dine, med tanke på gjeldende juridiske krav, og vi lagrer bare personopplysninger så lenge det er nødvendig for behandlingen, og etterpå vil de blir slettet eller anonymisert. Hvor lenge vi lagrer din personlige informasjon, avhenger av typen informasjon. De samme opplysningene kan noen ganger lagres og brukes til forskjellige formål. Enkelte typer informasjon kan lagres fordi loven krever det, selv om den er forenklet og anonymisert, og brukt av andre grunner.

Generelt lagres din personlige informasjon så lenge kontraktsforholdet varer, altså så lenge det skal være mulig for oss å kunne levere behandlingen eller produktene du kjøpte fra oss.

6. Lenker til andre nettsted

Nettstedet kan inneholde lenker til nettsteder som tilhører tredjeparter. Besøkende som følger en slik lenke, bør sjekke vilkårene og retningslinjene som gjelder for det aktuelle nettstedet før de oppgir deres personlige informasjon til det aktuelle nettstedet. Under ingen omstendigheter er Release Co ansvarlig for et nettsted som tilhører tredjeparter.

7. Dine rettigheter

Rett på å få informasjon om og tilgang til din data. Du kan når som helst be om informasjon om hvordan vi behandler personopplysningene dine og hvordan disse er samlet inn, brukt, delt osv, og motta en kopi av din personlige informasjon. Du vil alltid motta det første eksemplaret du ber om gratis. I tilfelle gjentatte og urimelige forespørsler om kopier, kan vi imidlertid kreve et administrasjonsgebyr.

Særskilt for din pasientjournal. Du kan når som helst be om informasjon om hvem som har hatt tilgang til dine pasientdata, ettersom vi ved lov registrerer tilgangen som finner sted til din elektroniske pasientjournal. I tillegg, hvis sikkerhetskontrollen vi er pålagt å utføre ved lov tillater det, har du rett til å få tilgang til informasjonen i pasientjournalen din.

Rett til å motsette seg bruk. Du har rett til å motsette deg at dine personopplysninger brukes i legitim interesse, og vi må stoppe bruken hvis vi ikke kan vise at det er legitime grunner til videre bruk. Du kan kontakte oss for mer informasjon om vurderingene som er gjort for bruken vi baserer på våre legitime interesser.

Særskilt for din pasientjournal. Som hovedregel, hvis loven tillater behandling av dine personopplysninger, f.eks. for journalføring, kan vi behandle disse personopplysningene, selv om du motsetter deg det.

Rett til å slette opplysninger. Du har rett til å be om at informasjon om deg blir slettet hvis informasjonen ikke lenger er nødvendig for formålet den ble samlet inn for, eller blir brukt på annen måte, eller hvis det ikke er noe lovlig grunnlag for å bruke informasjonen.

Særskilt for din pasientjournal. Informasjonen i et journaldokument kan ikke slettes uten avgjørelse fra den norske helse- og omsorgsinspeksjonen (IVO). Du har imidlertid rett til å si at en oppføring i journalen er feil eller villedende.

Rett til å rette på feil opplysninger. Du har rett til å be om at feil personopplysninger om deg blir rettet. Du har også rett til å supplere ufullstendige personopplysninger.

Særskilt for din pasientjournal. Hvis du mener at et punkt i journalen din er villedende, har du rett til å oppgi dette til oss og få et notat lagt til journalen din, uavhengig av hva vi mener om saken.

Rett til begrensing. Du har rett til å be om at bruken av dine personopplysninger blir begrenset til feil informasjon har blitt rettet eller en innsigelse fra deg har blitt håndtert.

Rett til å tilbakekalle ditt samtykke. Du har rett til å tilbakekalle et samtykke du har gitt oss når som helst. Merk imidlertid at det ikke påvirker bruk som ble utført før tilbakekallingen.

Rett til å flytte dine data. Du har i visse tilfeller rett til å innhente personopplysningene vi bruker om deg for å fullføre våre forpliktelser, for å kunne overføre dem til andre som er ansvarlige for personopplysninger.

Rett til å klage til tilsynsmyndigheter. Du har rett til å kontakte og sende inn en klage til det norske datatilsynet hvis du mener at dine personopplysninger er håndtert feil av oss. Les mer på www.datainspektionen.se. Du kan også kontakte tilsynsmyndigheten i landet der du bor eller jobber. Hvis personopplysninger om deg er behandlet på en måte som er i strid med datalagringslov og GDPR, kan du ha krav på erstatning.

Hvis du ber om at vi begrenser eller sletter din personlige informasjon, kan dette påvirke eller forhindre bruk av våre tjenester og produkter. Du bør også være oppmerksom på at det kan være juridiske regler som begrenser eller utvider rettighetene dine. Juridiske forpliktelser kan for eksempel forhindre eller gi oss retten til ikke å oppgi, slette eller flytte deler av informasjonen din.

8. Oppdatering av policyen

Noen ganger kan det hende at denne policyen må endres eller oppdateres. Den siste versjonen av personvernreglene våre vil alltid være tilgjengelig på vår hjemmeside. Hvis det gjøres betydelige endringer, vil du bli informert om dette på nettstedet eller på en annet passende vis.