Integritetspolitik

Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi hos Release Your Health Sweden AB (“Release Co“) behandler dine personlige data, når du køber behandlinger eller produkter fra os eller på anden måde kontakter os. Det beskriver også dine rettigheder, og hvordan du kan håndhæve dem.

Du kan altid forvente, at dine personlige data behandles sikkert af os, og du kan når som helst kontakte os, hvis du har spørgsmål om dine personlige data ved at sende os en e-mail på info@releaseco.com.

1. Personlige oplysninger vi behandler om dig, samt med hvilket juridisk grundlag

Release Co indsamler og anvender forskellige typer personlige oplysninger om dig i forbindelse med, at du gennemgår en behandling hos os, køber vores produkter eller på anden måde kontakter os.

Vi anvender personoplysninger, der er anført nedenfor, til følgende formål og juridiske grunde:

For at give dig den behandling, du bestilte fra os.

Kontooplysninger. For at kunne booke en aftale hos os, skal du indtaste e-mailadresse, adgangskode, telefonnummer, navn, CVR-nummer og postadresse på vores hjemmeside. Disse oplysninger er vigtige for os, da vi har en oprigtig interesse i at levere en sikker og smidig bookingproces.

Sundhedserklæring. For at vi kan administrere og levere den behandling, du har booket hos os, skal du først udfylde en sundhedserklæring. Dette er nødvendigt for, at vi som registrerede plejepersonale er i stand til at overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til gældende lovgivning om sundhed og medicinsk behandling.

Registrerede oplysninger. Da vi er registreret sundhedsudbyder, vil vi føre en patientjournal om dig baseret på din sundhedserklæring, der er knyttet til de behandlinger, du får hos os. Dette er nødvendigt således, at vi som registrerede plejere kan overholde vores juridiske forpligtelser i henhold til lovgivningen om sundhed og lægebehandling.

Betalingsinformation. For at kunne opkræve betaling for vores ydelser og produkter, indsamler vi betalingsoplysninger.

For at kunne kommunikere med dig og yde support. Vi anvender de kontaktoplysninger, du giver os, samt de oplysninger, du inkluderer i dine e-mails, eller giver os gennem kommunikation, da vi er oprigtigt interesseret i at være i stand til at kommunikere med dig.

Hvis du kontakter os for supportanliggender, anvender vi sågar, alt efter behov og relevans, oplysninger om tidspunktet for hvornår du kontaktede os og andre vigtige oplysninger, vi har brug for i det enkelte tilfælde, for at kunne hjælpe og håndtere sagen, såsom enhedsoplysninger. De oplysninger vi anvender, er nødvendige for, at vi kan levere vores ydelser og produkter til dig, enten inden for de aftalte rammer, som vi har indgået med dig eller for vores grundlæggende interesse i, at eksempelvis vores ydelser og produkter fungerer fejlfrit, og at vi kan kommunikere effektivt med dig.

Til kundeundersøgelser. Dine kontaktoplysninger kan bruges til at kontakte dig angående kundeundersøgelser, f.eks. for at høre dine tanker om os og vores ydelser og produkter. Derfor kan vi med velbegrundet interesse for at forbedre vores produkter og ydelser, når du er tidligere kunde hos os, kontakte dig med et spørgsmål om deltagelse.

Det er dog frivilligt at svare på kundeundersøgelser, og i tilfælde af at personoplysninger vises i de oplysninger, der er indsamlet fra kundeundersøgelser, gemmer vi kun disse personoplysninger med dit samtykke.

Sende påmindelser om den reserverede tid. Hvis du giver dit samtykke, sender vi dig en påmindelse om den reserverede tid.

At markedsføre os og vores ydelser. Hvis du godkender det, sender vi også marketing, mere specifikt nyhedsbreve til dig om vores produkter og ydelser. Vores juridiske grundlag for er dit samtykke, og du kan til enhver tid afvise denne markedsføring ved at bruge det link, vi giver dig i vores meddelelse eller også ved at kontakte os.

For at kunne udvikle og forbedre de ydelser og produkter, vi tilbyder. Dine personlige data vil blive brugt til at oprette statistik i samlet form, hvilket betyder, at dataene ikke længere kan identificere dig som person, som et grundlag for at fortsætte med at udvikle og forbedre de ydelser og produkter, vi tilbyder. Behandlingen finder sted på baggrund af velbegrundet interesse, f.eks. vores interesse i at være i stand til at udvikle og forbedre vores tjenester og produkter.

For at følge love. Release Co er forpligtet til at overholde svensk lovgivning. Dette betyder, at dine personoplysninger behandles i det omfang, det kræves i henhold til lov eller andre juridiske forpligtelser. Ud over de nævnte forpligtelser i henhold til lovgivningen om sundhed og lægebehandling inkluderer det f.eks. vores forpligtelse til at gemme relevante oplysninger til vores regnskab i overensstemmelse med regnskabsloven.

For at beskytte os, dig og andre. Vi kan gemme dine personoplysninger, hvis det er nødvendigt for at forsvare eller hævde vores, dine eller andres juridiske rettigheder, forretningsinteresser eller andre legitime interesser. Det kan f.eks. være nødvendigt, hvis du eller en anden gør krav mod os. Det er nødvendigt at beskytte dig og andre, såvel som andre legitime interesser, såsom vores interesse i at være i stand til at forsvare os mod eller hævde juridiske krav.

I forbindelse med en virksomhedsoverdragelse. I tilfælde af at vi af strategiske eller forretningsmæssige årsager i fremtiden beslutter at sælge eller overføre hele eller dele af virksomheden, kan dine personlige data blive delt eller overført til parter, der er involveret i transaktionen. Denne behandling er baseret på vores grundlæggende interesse i at være i stand til at udvikle vores forretning.

2. Hvordan indsamles dine data

Oplysninger, som du giver os. De oplysninger, vi indsamler fra dig, er typisk de oplysninger, du giver os i forbindelse med kontoregistrering og kommunikation med os.

Oplysninger indsamlet på andre måder. Når du besøger vores websted, indsamles enhedsoplysninger fra din enhed ved hjælp af cookies og lignende teknikker såsom pixeltags. Du kan læse mere om vores brug af cookies i vores cookiepolitik, som du finder på vores hjemmeside.

3. Hvordan dine oplysninger deles med andre

I visse tilfælde har vi brug for at dele dine personlige oplysninger med andre betroede personer og virksomheder:

Personer der arbejder med os eller for os. Dine personlige oplysninger deles med folk, der arbejder hos eller for Release Co, men kun personer, der har brug for adgang til dem for at kunne udføre deres arbejdsopgaver.

Service-udøvere. Vi bruger følgende udbydere, der muligvis har adgang til dine personlige oplysninger:

Zettle (som er uafhængige dataansvarlige for de oplysninger, de gemmer på dig, når du betaler, se deres privatlivspolitik her)

Betalingsinstitutioner såsom Swish og aktuelle banker.

Udbydere af e-mail-systemer og e-mail-tjenester.

Udbyder af IT-tjenester, platforme og servere til vores websted og reservationssystem.

Myndigheder og i juridiske sammenhænge. Det kan være nødvendigt, at dine personlige oplysninger deles med myndigheder, domstole og andre parter. For eksempel. hvis det kræves af lovgivningen under retssager eller for at svare på en anmodning fra tilsynsmyndigheder eller andre myndigheder.

Virksomhedsoverførsel. Vi kan af strategiske eller forretningsmæssige årsager i fremtiden beslutte at sælge eller overføre hele eller en del af virksomheden. Som en del af en sådan transaktion skal dine personlige oplysninger muligvis deles med eller overføres til parter, der er involveret i processen.

4. Behandling uden for EU / EØS

Vi stræber altid efter at behandle dine personoplysninger inden for EU / EØS. Imidlertid kan det være nødvendigt, at dine personlige data overføres til virksomheder uden for EU / EØS, når vi bruger en tjenesteudbyder med hjemsted eller server uden for EU / EØS.

Du skal være opmærksom på, at andre regler kan gælde for dine personoplysninger uden for EU / EØS, hvilket undertiden kan betyde dårligere beskyttelse. Vi vælger dog altid vores tjenesteudbydere med omhu og træffer de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at dine personlige data altid tilbydes et passende beskyttelsesniveau i overensstemmelse med den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Disse foranstaltninger inkluderer vores medtagelse af Europa-Kommissionens standardkontraktbestemmelser eller at sikre, at tjenesteudbydere er placeret i et land, hvor Europa-Kommissionen har et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, eller at virksomheden, hvis den er beliggende i USA, er forbundet med Privacy Shield .

Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål om gældende beskyttelsesforanstaltninger.

5. Så længe er dine oplysninger gemt

Release Co gemmer din patientjournal i 10 år, efter at de sidste oplysninger blev indtastet i dokumentet. Vi gør dette for at overholde sundhedslovgivningen, som vi er underlagt.

Personoplysninger, der behandles med dit samtykke som retsgrundlag, slettes, hvis du tilbagekalder dit samtykke. Dette gælder f.eks. for de oplysninger, vi behandler for at kunne sende dig nyhedsbreve. Bemærk, at dette ikke påvirker vores ret til at behandle data inden tilbagekaldelsen.

Vi kontrollerer regelmæssigt behovet for at gemme dine data under hensyntagen til gældende juridiske krav, og vi gemmer kun personlige data, så længe det er berettiget til formålet med behandlingen, hvorefter de slettes eller de-identificeres. Hvor længe vi gemmer dine personlige oplysninger afhænger af typen af ​​oplysninger. Den samme information kan undertiden gemmes til forskellige formål. For eksempel. Kan en oplysning gemmes, fordi loven kræver det, selvom den er anonymiseret til andre formål.

Generelt opbevares dine personlige oplysninger i hele vores kontraktforhold, med andre ord så længe det er nødvendigt for os at være i stand til at levere den ydelse eller de produkter, du har købt hos os.

6. Links til andre websites

Hjemmesiden kan indeholde links til websteder, der tilhører tredjeparter. Besøgende, der følger et sådant link, bør kontrollere de vilkår og politikker, der gælder for det pågældende websted, før de videregiver deres personlige oplysninger til den person, der administrerer siden. Under ingen omstændigheder er Release Co ansvarlig for en sådan hjemmeside, der tilhører tredjeparter.

7. Dine rettigheder

Ret til at modtage information om–og adgang til dine data. Du kan til enhver tid anmode om oplysninger, om hvordan vi behandler dine personlige data, og hvordan disse er indsamlet, brugt, delt osv. og modtage en kopi af dine personlige oplysninger. Du modtager altid den første kopi, du anmoder om, gratis. I tilfælde af gentagne og urimelige anmodninger om kopier opkræver vi muligvis et administrationsgebyr.

Særligt om din patientjournal. Du kan når som helst anmode om oplysninger om, hvilken adgang der er sket til dine patientdata, da vi ved lov registrerer den adgang, der finder sted til din elektroniske patientjournal. Derudover, hvis den fortrolighedskontrol, vi er forpligtet til at udføre ved lov, tillader det, har du ret til at tage del i oplysningerne fra din patientjournal.

Ret til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af ​​dine personlige data for legitime interesser, og vi skal stoppe behandlingen, hvis vi ikke kan bevise, at der er tvingende legitime grunde til yderligere behandling. Du kan kontakte os for mere information om de interessebalancer, der er foretaget for de behandlinger, som vi baserer på vores legitime interesser.

Særligt om din patientjournal. Hvis patientdata-loven tillader behandling af dine personoplysninger, f.eks. til journalføring, kan vi behandle disse personlige data, selvom du modsætter dig det.

Ret til at slette data. Du har ret til at anmode om, at oplysninger om dig slettes, hvis oplysningerne ikke længere er nødvendige til det formål, hvortil de blev indsamlet eller på anden måde behandlet, eller hvis der ikke er noget juridisk grundlag for behandling af oplysningerne.

Særligt om din patientjournal. Oplysninger i et medicinsk journaldokument kan ikke slettes uden en afgørelse fra det svenske sundheds- og plejeinspektorat (IVO). Du har dog ret til at angive, at en oplysning i journalen er forkert eller vildledende.

Ret til at rette forkerte oplysninger. Du har ret til at anmode om, at forkerte personlige oplysninger om dig bliver rettet. Du har også ret til at supplere ufuldstændige personoplysninger.

Særligt om din patientjournal. Hvis du mener, at en information i din journal er vildledende, har du ret til at angive den for os og få en note tilføjet til din journal uanset vores mening om sagen.

Ret til begrænsning. Du har ret til at anmode om, at behandlingen af ​​dine personlige data begrænses, indtil forkerte oplysninger er blevet rettet, eller en indsigelse fra dig er blevet håndteret.

Ret til at tilbagekalde dit samtykke. Du har ret til at tilbagekalde et samtykke, som du har givet os til enhver tid. Bemærk dog, at det ikke påvirker den behandling, der udføres før tilbagekaldelsen.

Ret til at flytte dine data. Du har, i visse tilfælde ret til at indhente de personoplysninger, som vi har om dig for at opfylde vores aftale med dig, for at være i stand til at overføre dem til en anden personoplysningsansvarlig.

Retten til at indgive en klage til tilsynsmyndigheden. Du har ret til at kontakte og indsende en klage til det svenske datainspektorat, hvis du mener, at dine personoplysninger er blevet behandlet forkert af os. Læs mere på www.datainspektionen.se. Du kan også kontakte tilsynsmyndigheden i det land, hvor du bor eller arbejder. Hvis personoplysninger om dig er blevet behandlet på en måde, der er i strid med patientdataloven og GDPR, har du muligvis ret til erstatning.

Hvis du anmoder om, at vi begrænser eller sletter dine personlige oplysninger, kan dette påvirke eller forhindre en vis brug af vores tjenester og produkter. Du skal også være opmærksom på, at der kan være juridiske regler, der begrænser eller udvider dine rettigheder. For eksempel. juridiske forpligtelser kan forhindre eller give os ret til ikke at videregive, slette eller flytte dele af dine oplysninger.

8. Opdateringer i politiken

Denne politik kan undertiden være nødvendigt at ændre eller opdatere. Den seneste version af vores fortrolighedspolitik vil altid være tilgængelig på hjemmesiden. Hvis der foretages væsentlige ændringer, vil du blive informeret om dette på hjemmesiden eller på en anden passende måde.